Què fem.

El programa té com a objectiu la realització d'itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral, a partir d'un pla individual prèviament pactat, que contribueixen a la millora de les competències professionals, faciliten el desenvolupament de valors i aplanen el camí cap a la integració laboral a l'empresa.

 

Com ho fem

L'itinerari d'integració sociolaboral es desenvolupa a través de les següents etapes:

1. Formació-servei

Reincorpora es basa en el concepte d'aprenentatge-servei, una proposta educativa que suma intencionalitat pedagògica i utilitat social. Conjuga la formació en oficis i les actuacions de servei a la societat, fomentant competències, habilitats i valors, alhora que promou la participació social i el compromís cívic.

La col·laboració i implicació dels centres penitenciaris, els centres de formació i les entitats socials en aquesta primera fase de l'itinerari, permet desfer falses imatges, donar valor a l'esforç i comunicar a la societat integració i solidaritat activa.

2. Acompanyament

La participació de les entitats socials és una peça clau del programa. La intervenció d'aquestes es concreta en la preparació dels projectes de servei a la comunitat i l'acompanyament a la persona durant tot l'itinerari, afavorint el procés de canvi des d'una perspectiva global, ajudant a afrontar tensions emocionals i problemes quotidians.

Les entitats socials estan vinculades als diferents grups territorials del programa Incorpora de "la Caixa". Són entitats expertes en integració laboral que aporten la seva professionalitat, experiència i qualitat en l'atenció a les persones.

3. Inserció laboral

L'objectiu final del programa és la integració social i laboral de la persona. Aquesta integració es concreta a través del programa Incorpora de "la Caixa", un programa d'intermediació laboral que combina de manera òptima les necessitats del teixit social i empresarial, per assegurar l'èxit en la integració laboral. Ofereix un servei integral gratuït amb tècnics d'inserció laboral que proporcionen assessorament i suport en totes les fases del procés, des de la selecció fins a la plena integració en el lloc de treball.

A qui va dirigit

Interns de centres penitenciaris del nostre país que es troben en la fase final de la seva condemna.

Les persones que han estat privades de llibertat tenen grans dificultats per accedir a una feina que els permeti normalitzar la seva vida i tornar a sentir integrades socialment.

Les accions dirigides a la inserció d'aquestes persones difícilment poden ser eficaços si només actuen en el camp laboral. Per optimitzar cal fer una intervenció integral que contempli tots els aspectes que han provocat el procés d'exclusió.

La implicació personal dels participants en el procés és fonamental i imprescindible.

Link programa Reincorpora: 

https://www.incorpora.org/reincorpora

 

{youtube}xLDRMzkmSks{/youtube}

FONT DE FINANÇAMENT

Obra Social La Caixa