Incorpora de "la Caixa" és un programa d'intermediació laboral que porta en marxa des del 2006. El seu objectiu principal és fomentar la integració de persones amb dificultats per accedir al món laboral. Les seves activitats abasten tot el territori nacional i Marroc.

Incorpora representa un concepte innovador, en unir les necessitats del teixit social i empresarial per assegurar l'èxit de la integració laboral. Per això s'ha desenvolupat un model de treball en xarxa d'entitats socials i una xarxa solidària d'empreses en el marc de la responsabilitat social empresarial.

Un element clau d'aquest programa són els tècnics d'inserció laboral. A través d'ells, s'ofereix a les empreses un servei d'intermediació que proporciona un suport integral. Això se concreta en la presentació del candidat/a preseleccionat/da i el compromís de realitzar un seguiment del procés d'incorporació, adaptació i manteniment del lloc de treball.

Així, empreses i entitats socials treballen units a través d'Incorpora de "la Caixa", amb l'objectiu comú de facilitar la contractació de persones de col·lectius desfavorits i potenciar, així, la seva integració social, satisfent alhora necessitats del teixit empresarial.

Aquest programa planteja, per tant, un concepte innovador de la integració laboral. Així, uneix en un mateix model una xarxa d'entitats socials i una xarxa solidària d'empreses en el marc de la responsabilitat social empresarial.

Conscient que el treball ofereix a les persones l'oportunitat de desenvolupar-se, el programa Incorpora tendeix ponts entre aquestes empreses i un total de 248 entitats socials que treballen en la inserció de col·lectius en situació o risc d'exclusió social, com:

 

 • Persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i amb trastorn mental.
 • Inmigrantes.Jóvenes amb dificultats.
 • Dones víctimes de violència domèstica.
 • Aturats de llarga durada.
 • Majors de 45 anys.
 • Persones privades o ex privades de llibertat.

 

Incorpora de "la Caixa" ofereix un servei personalitzat d'intermediació entre l'empresa i el futur treballador o treballadora mitjançant una xarxa de 369 tècnics, que proporcionen assessorament i suport per optimitzar el procés d'incorporació al lloc de treball. Aquest servei es concreta en:

 • Suport previ i seguiment en la contractació.
 • Assessorament sobre diferents tipus de contractació: avantatges fiscals i laborals i clàusules + sules socials.
 • Informació i sensibilització dels responsables de RRHH en matèria d'integració laboral de col · lectius vulnerables.
 • Reconeixement de les millors actuacions del sector empresarial en matèria d'integració laboral de col · lectius vulnerables.
 • Construcció de ponts de diàleg i col · laboració amb entitats socials del territori, així com la possibilitat de treball en xarxa en l'àmbit nacionalitat.

 

Xarxa d'entitats socials Incorpora Balears

 • Projecte Home Balears (Entidad Coordinadora)
 • Amadip-Esment. Asociación Mallorquina de Persones amb Discapacitat Intelectual
 • Creu Roja Palma de Mallorca
 • Càritas Diocesana de Mallorca
 • Càritas Diocesana de Menorca
 • Deixalles Eivissa. Fundació Deixalles
 • Fundació per a Personas amb Discapacitat Illa de Menorca
 • GREC. Grup Educadors de Carrer i Treball amb Menors
 • Societat Cooperativa de Formació Ocupacional Jovent
 • PREDIF. Federació de Discapacitats Físics de les Illes Balears

 

Link web Incorpora:

https://www.incorpora.org/

FONT DE FINANÇAMENT

Obra Social La Caixa