Suport tècnic i formació bàsica

Amb aquest servei pretenem millorar les capacitats i habilitats dels professionals que treballen amb infants i joves dins l'àmbit de la intervenció socioeducativa.

A més, optimitzar el funcionament i l'organització dels equips de feina que treballen a l'àmbit de l'acció social( ja sigui amb infants, joves, famílies, adults en risc d'exclusió social).

Aquest servei va dirigit a qualsevol tipus d'entitat que estigui desenvolupant la seva acció a l'àmbil social o/i educatiu. Per a més informació podeu consultar el tríptic aquí.