Amb aquest servei pretenem millorar les capacitats i habilitats dels professionals que treballen amb infants i joves dins l'àmbit de la intervenció socioeducativa.

A més, optimitzar el funcionament i l'organització dels equips de feina que treballen a l'àmbit de l'acció social (ja sigui amb infants, joves, famílies, adults en risc d'exclusió social).

Aquest servei va dirigit a qualsevol tipus d'entitat que estigui desenvolupant la seva acció a l'àmbil social o/i educatiu.