Voluntariat

El voluntariat, com a fenomen social, es fonamenta en la solidaritat i la gratuïtat. És un dret de tot ciutadà. Dret que possibilita canalitzar la participació en la comunitat. Mitjançant una acció, elegida lliurament, de forma generosa i gratuïta, i amb la voluntat de fer una aportació útil a la societat, ateses les moltes necessitats existents, i, sovint l'escassa solidaritat de la majoria.

Val a dir que, a vegades, l'exercici de l'acció voluntària és ambigua o ambivalent. Quan només reposa en els bons sentiments i s'actua des de la ingenuïtat, sense gaire plantejament ni anàlisi. En la nostra societat s'ha convertit en una moda, i sovint s'exerceix des d'un plantejament estètic, sense gaire qüestionament de la realitat sobre la qual s'incideix.

Entenem que el voluntariat ha de ser crític, basat en una anàlisi de la realitat que detecti les causes de l'exclusió social a què es vol fer front. Hi pot haver moltes motivacions a l'hora d'exercir una acció voluntària, però pensam que no pot mancar un cert compromís personal.

El voluntariat és una realitat que cada vegada té més pes en la nostra societat. A l'àmbit social de forma especial. Pel que fa a la nostra Associació sempre ha ocupat un lloc destacat. No debades, la Junta Directiva està composta per persones que dediquen el seu temps i esforç de forma desinteressada i sense cap classe de remuneració. Però, a més, molts dels programes que desenvolupam compten amb persones que donen un suport, a vegades puntual, altres de forma més o manco constant. Persones diverses i que, també per raons diferents, dediquen part del seu temps a donar suport escolar a infants i joves que ho necessiten; col·laboren amb diferents professionals a fi i efecte de millorar l'oci dels més petits; s'atreveixen a oferir rudiments d'informàtica a persones que estan a presó; acompanyen les activitats lúdiques de les persones amb malalties mentals; donen suport a gent gran amb problemes de solitud no volguda; etc.

A totes les persones que estau interessades a exercir el voluntariat a la nostra Associació us convidam a consultar les possibilitats que a hores d'ara oferim. Teniu un telèfon on manifestar el vostre interès, i resoldre els dubtes que tingueu (Tf 971 40 90 51). El darrer divendres de cada mes tendrem una sessió oberta a aquelles persones que vulguin conèixer les possibilitats dels diferents programes del GREC.

 

Ofertes de voluntariat

 

 

Política de privacitat