A la barriada de Son Gotleu, es desenvolupa el projecte de Colla de Petits Dimonis, de  GREC CaixaProinfància i Serveis Socials . Es  un projecte dirigit a infants d’entre 8 i 12 anys i que guarda relació amb entitats i associacions de dimonis i/o percussió i que estam desenvolupant conjuntament des de fa dos anys.

 Aquest projecte té com a finalitat afavorir el desenvolupament integral dels infants des de l’àmbit del temps lliure. Els monitors que duen a terme l’activitat treballen per  assolir uns objectius fonamentals: treballar en equip, desenvolupar la participació i educar als infants en els valors de col·laboració i cooperació en grup i fomentar l’organització a l’hora de realitzar les tasques.

 

A l’activitat realitzen jocs i dinàmiques que permeten desenvolupar habilitats i cohesió social dintre de la colla: tallers de confecció de màscares, vestimenta, estendard, jocs de cooperació i col·laboració.

 

Com a darrer objectiu, es fomenta l’estimació a les nostres arrels, a la nostra cultura i tradicions populars a través de la festivitat dels dimonis, participen a les festes Sant Antoni i altres festivitats que se celebren a Mallorca, a més de visitar altres colles de dimonis i batukades.