Des dels inicis, el GREC ha tengut una perspectiva comunitària. Precisament la intervenció en els barris de Palma amb Educadors de Carrer, n'és la primera mostra. Aquest programa ha recorregut tota la trajectòria de la nostra entitat.

Fa cinc anys donàrem una passa més. Encetàrem una Intervenció Comunitària Intercultural en els barris de Santa Catalina i es Jonquet. Intervenció realitzada amb la Fundació "La Caixa" i l'Ajuntament de Palma. Hem tengut ocasió d'intercanviar experiències, metodologia i dificultats amb molts territoris de l'estat espanyol. Ens ha permès ampliar el nostre bagatge. I afermar la convicció que la perspectiva comunitària és imprescindible.

Darrerament també hem estat treballant durant un any a la barriada del Camp Redó. L'objectiu era esbrinar les possibilitats d'una intervenció de prevenció comunitària en aquest indret de Palma.

Assabentats que l'Ajuntament de Palma pensava contractar un Servei de caràcter comunitari, hem estat a l'espera per tal de continuar la tasca iniciada al Camp Redó.
Fa pocs dies hem lliurat al·legacions als Plecs per a la licitació del Servei de Dinamització Social i Comunitària de Pere Garau i Camp Redó. I, a més, hem decidit no presentar-nos a la licitació. No podem. Suposaria un dèficit (prop de 13.000 €) per a la nostra Associació que no estam en condicions d'assumir. A més, en cas de presentar-nos-hi, l'aplicació de la fórmula econòmica prima aquelles ofertes que presenten un pressupost més baix.

Quan els actuals responsables de l'Ajuntament estaven a l'oposició, varen prometre que el criteri econòmic no seria el decisiu a l'hora de contractar un Servei. La qualitat tècnica seria prioritària sempre. Això, dissortadament, continua sent un desig, i, a hores d'ara, no s'ha complit. Tal com ha sortit la licitació, a parer nostre, tots els avantatges són per les empreses més grosses, ja que poden afrontar amb més garanties el tipus de contractació actual. Les més petites, si volem pagar adequadament als treballadors, no poden ni tan sols presentar-nos-hi.

Hem volgut fer-ho públic per tal d'explicar els motius que ens duit a prendre aquesta decisió. Pensam que per alguns, després de treballar en el camp de la prevenció comunitària, no seria fàcil d'entendre que deixàssim passar una oportunitat com aquesta. Ens dol desaprofitar-la, però no podem de cap manera hipotecar el conjunt de la nostra entitat.