Després de quasi 5 anys implementant el projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) als barris de Santa Catalina i es Jonquet, els agents comunitaris es mostren satisfets amb els resultats aconseguits: l’organització de la comunitat i la consolidació d’una xarxa a partir de la creació de comissions de feina, el disseny i implementació de la Programació Comunitària a partir d’un diagnòstic compartit i el desenvolupament d’un conjunt d’accions, mitjançant dos projectes innovadors que impliquen a tota la comunitat, dirigits a fomentar el protagonisme de les persones grans, prevenir el seu aïllament social i sensibilitzar sobre la desigualtat i violència de gènere entre els més joves.

Aquest procés comunitari ha estat possible a través del treball conjunt dels vertaders protagonistes: ciutadania, tècnics i referents institucionals. Un treball que ha implicat a més de 170 persones, les quals han invertit el seu temps per posar-lo a disposició d’un projecte comunitari comú.

S’han dut a terme més de 100 reunions amb els diferents grups de treball, conformats per les entitats, ciutadania a títol particular i els serveis dels àmbits de la Salut i de l’Educació; s’han promogut més de 90 activitats, beneficiant i fent partícips als diferents col·lectius dels barris: famílies, infància, joventut i gent gran. 

El procés d’intervenció comunitària es va iniciar l’any 2014 amb una metodologia d’Investigació Acció Participativa, on més de 150 persones varen participar a diferents col·loquis, compartint informació del territori, reflexionant, debatent i arribant al consens dels reptes als quals s’havia d’enfrontar la comunitat. Aquesta fase va suposar el punt de partida de tota la feina que s’ha anat assumint des de la comunitat i l’elaboració d’un diagnòstic que s’ha dissenyat de manera conjunta.

Seguint amb la línia d’un treball obert, integrador i participatiu, fa uns mesos es va iniciar la fase d’avaluació del projecte, que, una vegada més, ha donat veu als protagonistes de la comunitat, oferint-los espais de reflexió per fer aportacions, valoracions, crítiques constructives, plantejament de nous reptes i noves propostes d’intervenció, de consolidació, de sostenibilitat...  S’han dut a terme més de 12 col·loquis amb més de 80 persones dels barris i els continguts d’aquests col·loquis s’integraran dins un informe de l’Avaluació Participativa, integrant els resultats, valoracions i reptes per la sostenibilitat del procés comunitari a Santa Catalina i es Jonquet.