El Programa CaixaProinfancia  és una iniciativa de l'Obra Social “la Caixa” a favor de la  promoció  i el desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa  i vulnerabilitat social.

A la zona de Son Gotleu, una de les línees  en que es centra el  programa es en el reforç educatiu amb nens i nenes d'edats compreses entre els 6 i 12 anys.

Els alumnes que formen part del programa tenen un seguiment individualitzat i per tant, totes les activitats que realitzen durant el marc d'estudi assistit, estan adequades a l'edat i les necessitats de cada alumne.

En cada sessió els alumnes acaben les tasques escolars i resolen dubtes. A més, es realitzen activitats específiques per consolidar conceptes bàsics i introduir nou temari. En finalitzar cada sessió, es dedica un temps final a compartir diferents experiències. En aquests moments, els alumnes tenen l'oportunitat de conèixer-se millor entre ells per tal de formar un grup més cohesionat.

Un dels objectius principals del programa és formar als alumnes de manera integral fent especial recalcament en el desenvolupament de les competències dels alumnes.

Mitjançant el programa ajudem als alumnes a construir la seva pròpia identitat i adquirir unes estratègies bàsiques per desenvolupar-se al món que els envolta com a persones obertes, responsables i conseqüents tant en la seva forma de fer com de pensar. Així mateix, contribuïm al fet que puguin desenvolupar la seva capacitat reflexiva, cognitiva i de raonament per poder actuar i participar al món d'una manera més democràtica.

El diàleg i l'escolta activa són fonamentals per a nosaltres, considerem que l'aula és un entorn privilegiat per conèixer-se millor a si mateix i també als altres. Els alumnes poden compartir allò que pensen i senten en un entorn adequat per fer-ho, això els ajuda a reforçar el seu pensament crític i la seva autoestima.