Avançant

Ja han passat 11 mesos des de que vàrem iniciar el programa Sempre Acompanyats, un programa nou, que ens ha plantejat nous reptes, així com ens ha aportat noves experiències i nous coneixements.

És tot un èxit que puguem viure més anys i amb millor qualitat de vida, però es planteja un repte desconegut: els canvis en les estructures familiars i l’impacte de la situació econòmica actual en les relacions d’ajuda, entre altres factors, provoquen cada vegada més situacions de soledat no volguda en les persones grans. Aquest sentiment, mantingut en el temps, pot afectar la salut de la persona gran i comportar una pèrdua de la seva qualitat de vida.

Sempre Acompanyats té com objectiu abordar, prevenir i atendre les situacions de les persones grans en situació de soledat no volguda. És un programa centrat en la persona, a qui se li dóna opcions, alternatives i oportunitats per millorar la seva situació. Però també és un programa que treballa des de la perspectiva comunitària, tenint en compta tots el agents del barri,  per tal de donar a conèixer el programa, detectar nous casos de persones grans en situació de soledat, i aportar respostes per atendre aquest col·lectiu.

La iniciativa es du a terme als barris de Santa Catalina, Es Jonquet i El Terreno. Hem anat avançant, construint i estructurant el programa amb l’objectiu de poder donar la millor resposta a les persones grans. Per això, hem dut a terme les següents intervencions:

  • Participam a dues comissions de gent gran en els barris esmentats, on es parla del programa, es fan propostes, es comparteixen informacions i s’acorden accions.
  • De les coordinacions i reunions s’ha concretat com fer la detecció i la derivació, s’ha dissenyat el canal de comunicació, s’ha creat un full de derivació, i s’ha posat a disposició dels recursos, entitat, veïns... que detecten, i de les persones interessades en col·laborar i/o participar en el programa, un telèfon i un correu electrònic.
  • Hem donat a conèixer el programa a les diferents entitats, recursos, comerços, agents claus dels barris...
  • Hem fet xerrades dirigides a professionals de diferents àmbits, a persones grans, i a població general, amb l’objectiu de difondre, sensibilitzar, informar sobre la detecció i la derivació, i demanar la col·laboració de voluntaris en el programa.
  • S’han realitzat accions als diferents barris, per donar a conèixer el programa, i per sensibilitzar sobre la necessitat d’abordar, prevenir i intervenir en aquelles situacions de persones majors en situació de soledat i/o aïllament social: cinefòrums, taules informatives, xerrades...
  • Treballem conjuntament amb el projecte ICI per a la millora de la qualitat de vida de les persones gran als barris de Santa Catalina i Es Jonquet. Recentment, els dos programes, hem posat en marxa un espai de trobada i relació per a la gent gran. I col·laboram i participam en la campanya de sensibilització, “Jo també som amable amb la gent gran”, que sorgeix de les reunions i treball comunitari, amb l’objectiu i el desig de fer un barri més amable per a les persones majors.

D’aquestes primeres accions, comptem amb una xarxa comunitària implicada en l’abordatge d’aquestes situacions, tenim un grup de vuit voluntaris que ens ajuden i col.laboren amb el programa a diferents nivells (visitant i acompanyant a la gent gran, o donant suport en l’organització de les activitats), i, actualment, s’està donant suport a 15 persones grans en situació de vulnerabilitat.

 

I seguim...

Treballant conjuntament amb els diferents recursos, serveis, entitats, veïns, dels diferents barris d’intervenció.

Detectant noves situacions de persones majors en situació de soledat no volguda, i donant opcions, alternatives i oportunitats per millorar la seva qualitat de vida.

Sensibilitzant i fent visibles les situacions de vulnerabilitat de les persones grans, posant en valor el seu lloc a la comunitat.