A partir del pròxim mes d'octubre deixarem de gestionar un programa molt preuat per la nostra Associació. Ens referim al Servei de Suport Familiar de l'Ajuntament de Palma. Col·loquialment conegut com Educadors Familiars de Palma.

I això per què? És senzill d'explicar i, alhora, mal de digerir. Mirau, havia arribat el moment que l'Ajuntament de Palma oferís un nou contracte. Tres empreses s'hi presentaren, i nosaltres quedàrem en segon lloc. Per tant, no ens pertoca dur endavant el programa. Així de simple.

La mala digestió ve del fet que el projecte que presentàrem obtingué 41 punts de la part tècnica (la puntuació màxima era de 50). Una puntuació prou satisfactòria si tenim en compte que l'entitat que finalment guanyà el contracte només n'obtingué 29. (La tercera ja no passà el tall necessari de 25 punts).

I això com s'explica? Com us podeu imaginar, per l'oferta econòmica. Sobre 427.430,73 €, nosaltres oferirem uns 17.000 € menys que l'altra entitat. I arran de l'aplicació d'una fórmula matemàtica, que per nosaltres ha resultat diabòlica, a l'empresa adjudicatària se li atorga tots els punts de la part econòmica i, a nosaltres només 0,5 punts! Mal de creure? Ho podeu trobar tal com us ho explicam al perfil del contractant de l'ajuntament de Palma.

(https://perfilcontractant.palma.cat/portal/PALMA/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=107475&tipo=10&nivel=1400&codResi=1)

Com bé podeu imaginar, tot plegat ha suposat un glop mal d'empassar. Per raons òbvies. En primer lloc, perquè ha estat un daltabaix pels professionals que ara implementaven aquest programa. L'estiu ens ha resultat llarg. Ens ha suposat molt d'esforç el no deixar de banda les famílies que teníem encomanades. Val a dir que ningú s'ha molestat en demanar la seva opinió sobre l'assumpte ni a les famílies, ni als professionals. Finalment, hem pogut recol·locar tres educadors a altres programes de la casa. Dos seran subrogats pel nou contracte.

En segon lloc, després de tretze anys d'intervenir per tal que les famílies més vulnerables de Palma puguin tenir una criança positiva, i si, a més, tenim en compte la valoració positiva (41 punts) sobre el nostre projecte per part de l'Ajuntament de Palma, és fàcil comprendre el nostre enuig i decepció. És mal d'entendre i mal d'explicar que, aquestes alçades, ocorrin fets d'aquest tipus.

És de tots conegut que, per part de les forces que actualment governen el Consistori de Palma, un dels seus compromisos - bandera fou que, en cap cas, un contracte podria ser guanyador per la qüestió econòmica. Ens dol profundament, però aquí tenim un cas.