L’1 de desembre es posà en marxa en el Grec el Programa Sempre Acompanyats, finançat per l’Ora Social la Caixa. L’objectiu del programa és prevenir i  atendre les persones majors en situació de solitud no desitjada i/o aïllament social. És un projecte d’intervenció individual però amb vocació comunitària. Es pretén crear i consolidar una estructura en la que hi puguin participar institucions, entitats i ciutadania, per sensibilitzar la comunitat, detectar situacions de solitud i/o aïllament social i poder donar la millor resposta a aquest col·lectiu.

Sempre Acompanyats  s’ha iniciat a Santa Catalina i es Jonquet, on el projecte ICI ja havia detectat la necessitat d’ intervenir amb persones majors que es troben en situació d’aïllament social. En breu també s’engegarà a la zona d’El Terreno. S’han començat a fer contactes i relacions en el barri per poder arribar a crear l’espai de feina comunitari que  participi en el desenvolupament del programa.