En aquests moments d’incertesa i preocupació, les persones que treballem amb col.lectius    vulnerables i en situació de risc, volem  compartir la nostra feina al servei d’acompanyament cap a l’ocupació de població penitenciaria desplegada  arran de l’estat  d’alarma.

El nostre servei treballa ininterrompudament desde l’any 1998, són més de vint anys d’experiència que conformen un equip consolidat amb una gran capacitat de feina en xarxa i comunitària, especialitzat en el mercat laboral i  en continua actualització de  les tècniques d'orientació laboral, així com amb un elevat nivell de comunicació i coordinació amb la institució penitenciaria i l’àmbit judicial.  Això ha  facilitat  que la nostra  tasca  d’atendre   a les  usuàries per a que puguin superar els entrebancs i facilitar el procés d’inclusió social i d’autonomia personal mitjançant una intervenció integral, socioeducativa planificada i avaluada, s'hagi  pogut mantenir adaptant-ho a  les circumstàncies actuals.

 El panorama que es dibuixava a principis del mes de març de 2020  a l’inici de la temporada turística, era d’una gran demanda laboral, fet molt positiu per un col.lectiu amb especial dificultats per trobar feina degut principalment a la seva escassa formació, inestable trajectòria laboral  i altres dificultats associades com anys de presó, història de consum, manca de xarxa social i necessitats bàsiques no cobertes. Aquesta situació, que ningú sospitava que es veiés interrompuda tan bruscament, ha colpejat a tota la població, però especialment a aquestes persones que no tenen un sòlid suport  ni grans estalvis  per poder subsistir sense feina ni altres  ingressos.  

Com a la resta de programes del GREC, hem posat  al capdavant la salut, la responsabilitat i el compliment de les normes i consells sanitaris per tal de cuidar la nostra salut i la de les persones  usuàries del nostre servei.

Conscients de les necessitats i potencialitats de cada una de les persones en seguiment, la primera tasca va consistir en el.laborar i difondre un mapa/recull de recursos, ajuts i informacions de primera necessitat per poder atendre les demandes d’urgència que anaven sorgint.  Cal recordar que l’atenció individualitzada, que no s’ha interromput en cap moment, ens  permet conèixer de primerà mà i de forma immediata quines son les necessitats que tenen les usuàries  del programa, i ens ha permès  preveure i desplegar les intervencions necessàries. D’aquesta manera s’han sol.licitat les Rendes Socials Garantides necessàries,  s’han fet les  derivacions a Serveis Socials, tramitant les ajudes per menjar i pel lloguer,  així com altres tràmits diversos per sol.licitar subsidis i prestacions al SEPE, derivats dels acomiadaments, ERTO’s i manca de feina (fixes discontinus) que anaven succeint. Tot això de forma telemàtica o presencial quan ha calgut, amb gran esforç tant per part de les  usuàries com per part dels i les  tècniques  per superar la manca de recursos informàtics i la bretxa digital, que s’ha fet més evident que mai en aquests moments. 

Un cop desplegada i organitzada l’atenció individual, incloent el suport i la contenció   davant  l’angoixa i la preocupació  que ha causat l’estat d’alarma i el perill davant el contagi,  l’equip ha continuat treballant  per mantenir les diferents accions grupals que es duen a terme abans del confinament.

El grup d’alfabetització, i el d’estimulació cognitiva han enviant activitats setmanalment a aquelles persones que disposaven de whatsapp o mail, revisant i corregint les respostes per mantenir el nivell de motivació.  El grup de suport per a l’obtenció del carnet de conduir ha convertit les classes presencials en virtuals, aconseguint un gran nivell de participació i motivació.  El grup de recerca de feina s’ha articulat mitjançant la recollida i selecció diària  d’ofertes laborals per a l’enviament de les ofertes seleccionades  segons el  perfil,  al grup de whatsapp creat per a tal funció. D’aquesta manera les persones en recerca s’han pogut inscriure i han continuat troban feina comptant com  sempre amb el suport de la seva tècnica d’orientació laboral de referència.

Una tasca important ha sigut la creació de directoris d’empreses que  s’estan actualitzant  i  revisant  periòdicament per tal que les persones en recerca puguin fer autocandidatura.  Paral·lelament a aquestes tasques,  l’equip s’ha organitzat per revisar, desenvolupar i donar forma a tots aquells projectes que s’ofereixen  habitualment,  així com  a  redactar-ne  de nous  plantejats en algun moment de reflexió, però que per manca de temps havien quedat al calaix. Aquestes tasques s’han coordinat mitjançant reunió setmanal d’equip i supervisió individual. 

Aquests són els projectes: 

 • Projecte de punt d’informació.
 • Projecte d’habilitats marentals a Unitat de Mares. “Huevos y gallinas. Creciendo juntos”.
 • Projecte d’alfabetització.
 • Projecte d’informàtica.
 • Projecte de suport a l’obtenció del carnet de conduir.
 • Projecte d’estimulació cognitiva.
 • Projecte d’oci i temps lliure saludable.
 • Projecte de competència prosocial 
 • Projecte d’autoconeixement i autoestima amb dones.
 • Projecte d’atenció específica als joves durant els processos de sortida de presó
 • Projecte per millorar la funcionalitat dels processos de selecció davant les ofertes d’empreses col·laboradores
 • Elaboració de perfils laborals per competències.
 • Recollida d’estratègies metodològiques per àrees d’intervenció
 • Document-guia dels recursos assistencials actuals 

 

Actualment el nostre equip està reflexionant i treballant per organitzar i planificar el final de l’estat de l’alarma i poder reprendre la normalitat de la nostra intervenció socioeducativa el més aviat possible i d’una manera adaptada a la nova realitat que ens trobarem. 

 

Des del nostre Servei  estam constatant que aquesta situació de confinament afecta especialment a aquelles persones vulnerables que no tenen les necessitats bàsiques cobertes. I al finalitzar l’estat d’alarma, es planteja un panorama desolador per aquestes persones, agreujat per les conseqüències encara presents de la crisi econòmica de 2008, que mantenia en la precarietat laboral a un gran nombre de persones. Tenim molta feina per fer i cal desplegar tot el ventall de recursos que garanteixin la igualtat i la inclusió dels més vulnerables.